Неділя, 18.11.2018, 02:51
Вітаю Вас Гість

Чернігівська філія Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Головна | Мій профіль | Вихід
Меню сайту
Актуально
Друзі сайту
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Каталог статей

Головна » Статті » Наукові публікації наших викладачів

Викладання “Основ християнської культури” працівникам закладів культури на курсах підвищення кваліфікації ЧІММК НАКККіМ

У наш час існує чимало визначень поняття "культура” загалом та "християнська культура” зокрема, з яких зазначимо, що культура – особливий духовний досвід людської спільноти, який накопичується та передається з покоління у покоління через певну знакову систему [4, 40]. Дане визначення відповідає і поняттю "Християнська культура”. Походження культури, у історико-богословському розумінні, порівнюють із перлиною: "Жемчужина возникает из грязи, из песчинки, попавшей внутрь ракушки. Культура возникла как следствие болезни человечества. Культурой мы обволакиваем грязь, попавшую в наши души. Слоями культурного перламутра мы заслоняемся от пустоты, вторгшейся в нашу жизнь” [5].

На сьогодні у загальноосвітніх навчальних закладах, за погодженням із керівництвом і за бажанням батьків, викладається курс "Християнської етики” або "Християнської етики в українській культурі”. Проте, одним з пріоритетних напрямів у викладанні означених курсів є підготовка (перепідготовка) не лише педагогічного складу до викладацької діяльності, а й працівників закладів культури, які повинні усіляко сприяти вчителям. Отже, викладання курсу "Основ християнської культури” на курсах підвищення кваліфікації працівників закладів культури відповідає впровадженню у життя дисципліни "Християнська етика в українській культурі”, мета якої – сприяти загальному зростанню ролі моралі в житті суспільства та подоланню міжконфесійних протиріч, з огляду на традиційні християнські моральні цінності, ідеали добра і любові. Християнська етика є віддзеркаленням християнської культури, яка зберегла певні почуття, еталонні цінності, способи реагування людини на світ.

До вирішення питання впровадження курсу "Християнської етики” зверталися різні науковці, богослови, вчителі. В першу чергу, зазначимо навчальні програми, які розроблені для впровадження курсу "Християнської етики”. Навчальна програма, видана 2010 р. у Острозі, поєднала у прагненні до духовного виховання вчителів, науковців та діячів різних конфесій Християнської Церкви: представників УПЦ, УГКЦ, РКЦ. Як зазначено у програмі, курс є дисципліною християнсько-світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування і не є вченням віри, не включає релігійних обрядів, не ставить за мету залучення до певної конфесії. Викладання предмету передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві [6]. Подібною до неї є програма з "Християнської етики в українській культурі”, видана 2011 р. у Києві. На думку розробників, вивчення навчального предмету "Християнська етика в українській культурі” в загальноосвітніх школах сприятиме загальному зростанню ролі моралі в житті суспільства та подоланню міжконфесійних протиріч [7].

Розробці та провадженню у життя програми з курсу "Християнська етика” передувала кропітка робота, яка досліджена у публікації к.філос.н. Ю. Решетнікова [9] та д.пед.н. О. Сухомлинської [10]. Основні вимоги та методичні рекомендації до викладання курсу відображені у публікаціях сайтів, присвячених освіті та носять рекомендаційний характер [1; 8].

Богословський погляд на курс "Християнської культури” викладено у праці Ільїна І. [3] та диякона А. Кураєва [5].

Зазначимо, що при введенні у шкільну програму, хоч і на факультативному рівні, курсу "Християнської етики” виникає потреба підготовки/перепідготовки не лише педагогічних кадрів, а й працівників закладів культури, що й проводиться у Чернігівському інституті мистецтв та менеджменту культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. До того ж ЧІММК єдиний ВНЗ в області, який проводить підвищення кваліфікації фахівцям галузей знань "Культура” і "Мистецтво”, а тому завданням курсу "Основи християнської культури” є підготовка фахівців для роботи у тандемі з вчителями, які викладають предмет "Християнська етика”. Завдання нашого дослідження – ознайомити з процесом викладання предмету "Основи християнської культури” на курсах підвищення кваліфікації працівників закладів культури в ЧІММК.

Відповідно до Звіту про виконання календарного плану підвищення кваліфікації у ЧІММК НАКККМ за 2012 р., у минулому році курси підвищення кваліфікації пройшли 383 слухачі, з якими, відповідно до їх фаху, проводилися заняття з "Основ християнської культури”. З 383 слухачів 173 особи категорії концертмейстери, викладачі з образотворчого мистецтва, викладачі по класу струнно-смичкових, народних, духових інструментів, викладачі-хореографи, викладачі по класу вокалу і фортепіано; 27 директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 63 викладача початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м.Ніжина, 58 працівників сільських бібліотек Козелецького району, 28 працівників клубних закладів Ріпкінського району, 19 наукових співробітників музеїв, 15 головних бухгалтерів централізованих бухгалтерій районних, міських відділів культури і туризму [2].

Відповідно до фаху, кожній з груп було прочитано тематичні лекції відповідно до фаху. Концертмейстерам, викладачам по класу музичних інструментів, вокалу та фортепіано пріоритет надавався історії виникнення, становлення та розвитку богослужбової і небогослужбової музики Християнської Церкви на прикладі восьмиголосного співу, духовних кантів, обрядових народних музичних творів, музичної спадщини церковних композиторів. В процесі викладу інформації слухачам демонструвалися фрагменти богослужбових творів Д. Бортнянського, П. Чайковського, українських різдвяних колядок, псалмів тощо. Мета заняття – через музику спонукати слухачів, а через них – і дітей, до поглибленого вивчення християнської музичної спадщини та виховання моральної освіченої особистості. Особливий наголос здійснено на українській християнській традиції зимових свят як складової частини християнської етики в українській культурі.

Категорії слухачів-викладачів з образотворчого мистецтва головний акцент у викладі курсу робився на матеріальну культуру Християнської Церкви: традиції іконописання та іконошанування, архітектуру – і, як наслідок, наголошувалося на збереженні культурної і релігійної спадщини та вихованні толерантного відношення до культурної спадщини інших віросповідань.

Слухачам категорії викладачі-хореографи та працівники клубних закладів надавалися рекомендації щодо організації заходів, присвячених знаковим подіям Біблійної історії: Різдво Христове, Великдень, Трійця тощо. Для дітей старшої вікової категорії нами пропонувалося проведення заходів, які висвітлювали події Старого Заповіту – Юдифь, як приклад самопожертви заради порятунку одноплемінників або Марія Магдалина: від грішниці до праведниці.

Директори і викладачі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, наукові співробітники музеїв та головні бухгалтери центральних бухгалтерій районних, міських відділів культури і туризму на курсах підвищення кваліфікації прослуховували лекцію, присвячену загальним тенденціям становлення і розвитку Христянської Церкви, її впливі на церковну дисципліну та моральне виховання віруючих на Заповідях Господніх.

Працівникам сільських бібліотек пропонувалося, за можливості, проводити вечори християнської книги, присвячені відображенню християнської культури в українській і зарубіжній художній літературі, виконання чи невиконання Заповідей та церковних настанов на прикладі різних літературних персонажів: Г. Сенкевич "Камо грядеши”, Д. Дефо "Пригоди Робінзона Крузо”, М. Гоголь "Вечори на хуторі близ Диканьки” тощо. Особлива увага зверталася на твір К.С. Льюїс "Хроніки Нарнії”, який отримав неофіційну назву "дитячого християнського катехізису”: на сторінках книги у вигляді казкової країни та її жителів розповідається про християнські чесноти як самопожертва, любов до ближнього, навіть якщо він не так як інші, та пояснюється свобода вибору у християнському розумінні.

Таким чином, викладання курсу "Основи християнської культури” на курсах підвищення кваліфікації працівників закладів культури у ЧІММК відповідає сучасним викликам розвитку освіти загалом та впровадження у шкільну програму предмету "Християнська етика” зокрема. На працівників закладів культури покладається функція допомагати вчителю та сприяти зацікавленості учнів у викладанні означеного курсу, а тому питання підвищення кваліфікації всім працівникам, задіяним так або інакше у читанні дисципліни "Християнська етика”, залишається актуальним і сьогодні.

 

Список використаної літератури

1.     Батькам про предмет "Християнська етика в українській культурі”. Електронний ресурс. Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/44-1-0-1516

2.     Звіт про виконання календарного плану підвищення кваліфікації у ЧІММК НАКККіМ за 2012 р. / Упор. І.В. Купрієнко.

3.     Ильин И.А. Основы христианской культуры / И.А. Ильин, 1930. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Culture/Ilin/_02.php

4.     Культурология: учебник / В.П. Большаков, Е.П. Борзова, С.Н. Иконникова и др. / Науч.ред. С.Н. Иконникова, В.П. Большаков. – М.: Проспект, 2011. – 528 с.

5.     Кураев А., о. Школьное богословие. / о.А. Кураев. Електронний ресурс. Режим доступу: http://azbyka.ru/tserkov/lyubov_i_semya/vera_i_deti/
kuraev_shkolnoe_bogoclovie_13-all.shtml

6.     Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 1-11 класи / Упор. Т. Барщевський, А. Васьків, М. Влад та ін. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2010. – 160 с.

7.     Навчальна програма курсу "Християнська етика в українській культурі” / В.І. Даниленко, К.М. Левківський, В.П. Мележик. – К., 2011.

8.     Предмет "Християнська етика” та основні педагогічні вимоги щодо його викладання. Електронний ресурс. Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/culture/11090/

9.     Решетніков Ю. Християнська етика: дежав’ю / Ю. Решетніков, 2006. Електронний ресурс. Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/
expert_thought/analytic/9073/

10.                 Сухомлинська О. Про "Християнську етику” без ілюзій / О. Сухомлинська // День. – 2007. – №88.

Категорія: Наукові публікації наших викладачів | Додав: chernigovimmk (16.02.2014)
Переглядів: 680 | Коментарі: 1 | Теги: Малишко, публікації викладачів, християнська культура, Підвищення кваліфікації, ЧІММК | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: